Vandkvalitet

- Meklenborg Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Meklenborg Vandværk:


Anlægsnavn:

Meklenborg Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 78060

Journalnummer: 8-77-12-705-4-99

Datum: EUREF89

Firma id nr: 21

Adresse: Toustrup Stationsvej 68

Postnr & by: 8472 Sporup

Kommune: Silkeborg

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (552160.00, 6226883.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=78060

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

141451 10 10.000 2019-07-31 2049-08-01

131714 15.000 2011-01-02 2018-01-01 admin. forlænget

106789 15.000 2010-04-01 2011-01-01 Plant-id = 78060 kommune 740

60892 10 15.000 1999-12-21 2010-04-01 Gebyrloven 20000, 15000 Gebyrloven 20000, 15000

60891 10 20.000 1999-09-29 2010-04-01

60889 10 20.000 1978-01-27 2010-04-01

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

88. 1226 Vandværksboring

88. 827 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk