Vandkvalitet

- Laurbjerg Vandværk a.m.b.a.
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Laurbjerg Vandværk a.m.b.a.:


Anlægsnavn:

Laurbjerg Vandværk a.m.b.a.


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 78561

Journalnummer: 8-77-12-717-2-00

Datum: EUREF89

Firma id nr: 7

Adresse: Nørregade (8870) 34B

Postnr & by: 8870 Langå

Kommune: Favrskov

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (556579.30, 6246578.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=78561

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

136608 20 125.000 2018-02-23 2048-02-23

105950 88.000 2010-04-01 2018-02-23 Adm. forlænget til 31.12.2017 Adm. forlænget til 31.12.2020 - brev sendt ud 22-11-2017, sag 710-2010-34907

61709 88.000 1999-11-17 2010-04-01 Gebyrloven 200000, 88000 15.05.02: Till. til ny rentvandsbeholder/ HLK Gebyrloven 200000, 88000 15.05.02: Till. til ny rentvandsbeholder/ HLK

61707 200.000 1978-08-14 1999-11-17 0

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

68. 985 2001-11-23 Vandværksboring

68. 760 1989-03-03 Vandværksboring

68. 562 2002-01-11 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

68. 348 1989-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

68. 347 1993-11-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk