Vandkvalitet

- Bøstrup Vandværk, Hammelvej 268A
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Bøstrup Vandværk, Hammelvej 268A:


Anlægsnavn:

Bøstrup Vandværk, Hammelvej 268A


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 78576

Journalnummer: 8-77-12-717-8-99

Datum: EUREF89

Firma id nr: 32

Adresse: Hammelvej (8870) 268 A

Postnr & by: 8870 Langå

Kommune: Favrskov

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (553827.40, 6241422.50)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=78576

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

130029 3 6.500 2016-05-09 2046-05-09 Der er givet en samlet tilladelse fra de to vandværker på 13.000 m3/år.

61738 13.000 2006-10-13 2015-11-21

61737 16.000 2000-02-09 2006-10-13 0 Fra plantcatchcond: Gebyrloven 35000, 1600013.10.06: Gebyrloven: 16.000, 13.000JOE

61736 35.000 1985-11-21 2000-02-09 0

61734 35.000 1976-09-15 1985-11-21 0

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

78. 435 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk