Vandkvalitet

- Mårslet Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Mårslet Vandværk:


Anlægsnavn:

Mårslet Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 80623

Journalnummer: 8-77-12-751-1-01

Datum: EUREF89

Firma id nr: 34

Adresse: Gammel Bedervej 11

Postnr & by: 8320 Mårslet

Kommune: Aarhus

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (572307.75, 6214125.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80623

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

131949 231.000 2016-11-24 2046-11-24 Maksimal indvinding af 50000 m³ pr. år fra DGU nr. 99.725

121715 231.000 2013-12-18 2015-12-31

115146 231.000 2012-12-19 2013-12-17 Administrativt forlænget

106896 231.000 2010-04-02 2012-12-18 Administrativt forlænget Administrativt forlænget

65075 75 231.000 2001-02-21 2010-04-01 Gebyrloven 265000, 231000 Gebyrloven 265000, 231000

65074 75 265.000 1976-03-01 2010-04-01

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

99. 725 Vandværksboring

99. 385 2017-01-01 Vandværksboring

99. 356 2017-01-01 Vandværksboring

99. 275 2017-01-01 Vandværksboring

99. 202 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

99. 143 2019-05-27 Pejleboring

99. 140 2019-05-27 Pejleboring

99. 120 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

99. 111 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk