Vandkvalitet

- Sønderby Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Sønderby Vandværk:


Anlægsnavn:

Sønderby Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 80935

Journalnummer: 8-77-12-421-3-2001

Datum: EUREF89

Firma id nr: 200063

Adresse: Rybergsvej 14

Postnr & by: 5631 Ebberup

Kommune: Assens

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (561276.30, 6122164.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80935

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

130382 42.500 2016-06-17 2046-07-01

110856 37.000 2010-04-01 2016-07-01 tilladelse forlænges jvf.lov

67047 37.000 2001-03-30 2010-04-01

67045 60.000 1962-12-15 2001-03-30 lb lb

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

153. 364 1800-01-01 9999-12-31

153. 65 1956-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

153. 13 1935-01-01 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk