Vandkvalitet

- Båring-Asperup Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Båring-Asperup Vandværk:


Anlægsnavn:

Båring-Asperup Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 81779

Journalnummer: 8-77-12-451-2-1999

Datum: EUREF89

Firma id nr: 200053

Adresse: Kærbyvej 37D

Postnr & by: 5466 Asperup

Kommune: Middelfart

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (558025.10, 6149201.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=81779

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

144833 142.500 2020-10-02 2021-10-01

141811 142.500 2019-09-17 2020-10-01

138634 142.500 2018-10-02 2019-09-16

135240 142.500 2017-10-02 2018-10-01 Administrativt forlænget indtil ny tilladelse foreligger

131339 142.500 2016-09-07 2017-10-01 Administrativt forlænget indtil ny tilladelse foreligger

113509 142.500 2011-12-31 2016-04-01 Administrativt forlænget og nedsat tilladelse-

107722 174.000 2011-02-26 2011-12-31 Administrativt forlænget til 1 år efter vedtagelse af handleplan

67934 350.000 1981-02-26 2000-01-05 Forbruget er opgjort pr. 1. oktober til 1. oktober Ekstra telefonnr. 09 400012 lb

67933 350.000 1981-02-26 2000-01-05 Forbruget er opgjort pr. 1. oktober til 1. oktober Ekstra telefonnr. 09 400012 lb Forbruget er opgjort pr. 1. oktober til 1. oktober Ekstra telefonnr. 09 400012 lb

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

135. 1395 2004-04-23 Vandværksboring

135. 56B 1948-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

135. 280B 1964-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

135. 1082 1985-06-18 Vandværksboring

135. 355 1977-10-10 Vandværksboring

135. 280A Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

135. 56A Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

135. 47 1934-01-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk