Vandkvalitet

- Stenholt vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Stenholt vandværk:


Anlægsnavn:

Stenholt vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 83382

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Mosebredden 2

Postnr & by: 3480 Fredensborg

Kommune: Hillerød

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (708928.40, 6207557.50)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83382

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

136696 500.000 2018-01-18 2048-01-17 Der må højst indvindes 365.000 m3 vand/kalenderår, svarende til den gennemsnitlige faktiske indvinding i perioden 2011-2015. Hillerød Vand A/S må kun indvinde ud over denne mængde (dog jf. vilkår 4), når indvindingstilladelsenvilkår 21 - 22 er efterkommet

133979 500.000 2016-01-01 2018-01-17 Administrativ forlængelse

107178 500.000 2010-04-01 2015-12-31 Plant-id = 83382 kommune 219 adm. forlængelse af eksisterende indvindingstilladelse pga. vandplaner

8574 500.000 2000-03-21 2010-04-01 Nedsættelse meddelt med j.nr. 8-77-11-219-1-00 (tilladelsesmappe 1999/78). Boringstilladelse på j.nr. 8-77-1-219-1-03 (tilladelsesmappe 2003/15) /NiN

8573 1.700.000 1975-03-03 2000-03-21 LVK

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

187. 1427 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

187. 1419 Andet

187. 1253 Ingen anvendelse

187. 1165 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

187. 944 Ingen anvendelse

187. 908 Pejleboring

187. 907 Pejleboring

187. 906 Ingen anvendelse

187. 784 Vandværksboring

187. 747 Vandværksboring

187. 574 Pejleboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2020 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk