vand-kvalitet.dk

- Åhuse Vandværk A.M.B.A.

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Åhuse Vandværk A.M.B.A.:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2008105860 2008-03-27 09:10:00 198. 213 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Miljølaboratoriet I/S, Glostrup 08-5850


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,454 mg/l 0,010 DS 224

Anioner, total 6,070 meq/l 0,000 Beregnet

Calcium 87,000 mg/l 1,000 DS/EN ISO 11885

Carbondioxid, aggr. 0,500 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 28,000 mg/l 1,000 DS/EN ISO 10304-1

Fluorid 0,440 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 289,000 mg/l 10,000 DS 253

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,660 mg/l 1,000 DS/EN 1484

Inddampningsrest 357,000 mg/l 10,000 DS 204

Jern 1,800 mg/l 0,005 DS/EN ISO 11885

Kalium 2,700 mg/l 0,500 DS/EN ISO 11885

Kationer, total 6,146 meq/l 0,000 Beregnet

Magnesium 11,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 11885

Mangan 0,083 mg/l 0,005 DS/EN ISO 11885

Methan <0,010 mg/l 0,010 GC, FID

Natrium 17,000 mg/l 1,000 DS/EN ISO 11885

Nitrat <0,010 mg/l 0,010 DS 223

Nitrit <0,005 mg/l 0,005 DS 222

Oxygen indhold 0,250 mg/l 0,100 DS 2206

Phosphor, total-P 0,109 mg/l 0,010 DS 292

Sulfat 25,000 mg/l 0,500 DS/EN ISO 10304-1

Svovlbrinte (sulfid) 0,006 mg/l 0,005 DS 278


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,4-D <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Cyanazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Dimethoat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Dinitro-o-cresol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Dinoseb <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Isoproturon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Metamitron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Pendimethalin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Terbuthylazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 57,800 mS/m 5,000 DS 288

Temperatur 9,800 grader C 0,000 Målt i felten

pH 7,260 pH 0,000 DS 287


Uorganiske sporstoffer

Arsen 3,500 µg/l 0,060 ICP-MS

Barium 130,000 µg/l 0,500 ICP-MS

Bor 65,000 µg/l 50,000 ICP-MS

Nikkel <0,100 µg/l 0,100 ICP-MS2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

4-Chlor-2-methylphenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.