vand-kvalitet.dk

- Åhuse Vandværk A.M.B.A.

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Åhuse Vandværk A.M.B.A.:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2013006525 2013-04-12 08:17:00 198. 213 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-06660801 Boring


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,460 mg/l 0,006 SM 17 udg. 4500

Calcium 84,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <5,000 mg/l 5,000 DS 236

Chlorid 29,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Fluorid 0,450 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 297,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,800 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Inddampningsrest 360,000 mg/l 10,000 DS 204

Jern 1,700 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 2,900 mg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Magnesium 11,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,085 mg/l 0,005 DS/ISO 17294-2

Methan 0,020 mg/l 0,010 GC, FID

Natrium 18,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,500 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 0,400 mg/l 0,100 DS/EN 25814

Phosphor, total-P 0,110 mg/l 0,005 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 27,000 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,4-D <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 57,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 9,000 grader C 0,000 DS 2250

pH 7,400 pH 0,000 DS 287


Uorganiske sporstoffer

Arsen 3,200 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 120,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 66,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-22,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.