vand-kvalitet.dk

- Åhuse Vandværk A.M.B.A.

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Åhuse Vandværk A.M.B.A.:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2019007795 2019-04-11 10:55:00 198. 504 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2017-80445863 dgu 198,504


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 0,480 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Calcium 92,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. 5,000 mg/l 2,000 DS 236

Chlorid 32,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Fluorid 0,450 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 290,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 2,900 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Jern 1,800 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 3,000 mg/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Magnesium 12,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,080 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan 0,022 mg/l 0,005 GC, FID

Natrium 19,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold <0,100 mg/l 0,100 DS/EN 5814

Phosphor, total-P 0,083 mg/l 0,010 SM

Sulfat 30,000 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 53,000 mS/m 1,500 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

Temperatur 9,300 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,300 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Arsen 2,900 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 120,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor <1,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt 0,047 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,190 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-22,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.