vand-kvalitet.dk

- HERSLEV VANDVÆRK A.M.B.A.

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for HERSLEV VANDVÆRK A.M.B.A.:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2013005133 2013-02-19 10:15:00 199. 1047 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Boringskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2013-05275201 Boring


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium 1,500 mg/l 0,006 SM 17 udg. 4500

Calcium 50,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. 6,000 mg/l 5,000 DS 236

Chlorid 52,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Dihydrogensulfid 0,060 mg/l 0,020 DS 278

Fluorid 0,620 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 395,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,100 mg/l 0,100 DS/EN 1484

Inddampningsrest 480,000 mg/l 10,000 DS 204

Jern 0,970 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 7,600 mg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Magnesium 23,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,019 mg/l 0,005 DS/ISO 17294-2

Methan <0,010 mg/l 0,010 GC, FID

Natrium 95,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Nitrat <0,500 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Nitrit <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold 0,600 mg/l 0,100 DS/EN 25814

Phosphor, total-P 0,023 mg/l 0,005 DS/EN ISO 6878:2004

Sulfat 30,000 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

2,4-D <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Konduktivitet 82,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888

Temperatur 9,200 grader C 0,000 DS 2250

pH 7,600 pH 0,000 DS 287


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,710 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 92,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 630,000 µg/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Kobolt <0,040 µg/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-22,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.