vand-kvalitet.dk

- Hule Mlle kildeplads

- DriveBy Lsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflsning af vandmlere med Aqualog's DriveBy Lsning!

Er I trtte af de hje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflse vandmlere? Krer jeres team rundt for at aflse mlere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer p denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere mden, I aflser vandforbrug p!

Med vores driveBy-lsning kan vi tilbyde jer aflsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris p KUN 20 kr. pr. mler pr. r. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret lsning, der ikke alene sparer tid men ogs minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vlge Aqualog's Driveby Lsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prisstning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflser jeres mlere hver 14. dag, hvilket frigr tid til at fokusere p andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflsning til det nste niveau?
Kontakt os i dag for at lre mere om, hvordan Aqualog's driveby-lsning kan gre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandvrker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandrd
Lovgivning
Leverandr
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlgsinformationer
Oppumpede vandmngder
Rentvandsprver
Rvandsprver
PFAS p vandvrket
Stoffer i vandet

Rvandprve analyse, for Hule Mlle kildeplads:

Prveid: Prvedato: DGU-NR: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

2023048124 2023-09-05 10:10:00 206. 3101 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023013976 Eurofins nr: 8130-7553


Stof: Mngde: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 6,010 meq/l 0,050 DS 9963

Ammoniak+ammonium 0,470 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Anioner, total 7,800 meq/l 0,000 Beregnet

Calcium 89,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Calciumcarbonat, udfldet <3,570 mg/l 3,570 DS 236

Carbonat <2,000 mg/l 2,000 Beregnet

Carbondioxid 26,000 mg/l 2,000 DS 256

Carbondioxid, aggr. 0,000 mg/l 0,000 DIN 38404-10

Chlorid 38,000 mg/l 1,000 ISO 15923-1

Farvetal-Pt 2,900 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 0,790 mg/l 0,050 DS/EN ISO 10304-1

Hydrogencarbonat 367,000 mg/l 3,000 DS 9963

Hrdhed, carbonat 17,000 grader dH 0,100 DS 213

Hrdhed, permanent 0,200 grader dH 0,100 DS 213

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,600 mg/l 0,100 DS/EN 1484:1997

Ionbalance 0,200 pct 0,000 Beregnet

Jern 0,880 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 3,700 mg/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Magnesium 20,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,039 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan 0,032 mg/l 0,005 GC, FID

Natrium 36,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Natriumhydrogencarbonat <3,000 mg/l 3,000 DS 213

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 0,090 mg/l 0,030 Mlt i felten

Phosphor, total-P 0,012 mg/l 0,010 DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013

Silicium 12,000 mg/l 0,050 ISO 15923-1

Siliciumdioxid 26,000 mg/l 0,000 Beregnet

Sulfat 33,000 mg/l 0,500 ISO 15923-1

Svovlbrinte (sulfid) <0,023 mg/l 0,023 DS 278

Trstof,total 450,000 mg/l 10,000 DS 204


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2014

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2014

Kimtal ved 22 grader 2,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222, 1:2002


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,2-Dibromethan <0,003 g/l 0,003 DS/ISO 15680:2004

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

3-ethyltoluen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Alkylbenzener (sum af 3) <0,020 g/l 0,020 Beregnet

Benzen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

C10-C25 kulbrintefraktion <8,000 g/l 8,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <9,000 g/l 9,000 GC, FID

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Dichlormethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Ethylbenzen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Naphthalen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Tert-butyl-alkohol <0,500 g/l 0,500 DS/ISO 15680:2004

Tert-butyl-formiat <0,100 g/l 0,100 DS/ISO 15680:2004

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Tetrachlormethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Toluen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlorethylen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Trichlormethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

m+p-Xylen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

o-Xylen <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 g/l 0,000 Beregnet


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-CPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2C6MPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dion <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hrdhed, total 17,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 73,300 mS/m 0,000 Mlt i felten

Konduktivitet 66,000 mS/m 0,100 DS/EN 27888:2003

Temperatur 9,200 grader C 0,000 Mlt i felten

pH 7,200 pH 0,000 Mlt i felten


Uorganiske sporstoffer

Arsen 0,320 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 92,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 190,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bromid 100,000 g/l 10,000 DS/EN ISO 10304-1

Kobolt <0,040 g/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Strontium 3.300,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

1,2-Dichlorpropan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

C6-C10 kulbrintefraktion <2,000 g/l 2,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <9,000 g/l 9,000 GC, FID

CGA 108906 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorethan <0,020 g/l 0,020 DS/ISO 15680:2004

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEET <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor metabolit CGA 373464 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-tert-butylether <0,050 g/l 0,050 DS/ISO 15680:2004

Monuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 g/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre <0,000 g/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 g/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre <0,000 g/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorpentansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 LC/MS/MS

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 g/l 0,000 Beregnet

Trifluoreddikesyre <0,500 g/l 0,500 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright 2024 All Rights Reserved.

Der er desvrre en del forsinkelse p alle mlinger der bliver offentligjorte, da kommunerne frst skal godkende disse.