vand-kvalitet.dk

- Hule Mølle kildeplads

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Hule Mølle kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2024007588 2023-12-07 10:00:00 206. 3100 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023022371 Eurofinsnr: 8133-6057 AR-23-CG-23108486-01. Prøven er dekan


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Calcium 121,000 mg/l 5,000 ICP

Chlorid 58,000 mg/l 10,000 DS 249:1973

Kalium 5,000 mg/l 2,000 ICP

Magnesium 15,000 mg/l 2,000 ICP

Natrium 39,000 mg/l 5,000 ICP

Oxygen indhold 0,080 mg/l 0,030 Målt i felten


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor ESA 0,020 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 21,000 grader dH 0,000 Beregnet

Konduktivitet 84,000 mS/m 0,000 Målt i felten

Temperatur 8,800 grader C 0,000 Målt i felten

pH 7,100 pH 0,000 Målt i felten


Uorganiske sporstoffer

Nikkel <2,000 µg/l 2,000 ICP(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre 0,015 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor metabolit CGA 373464 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.