vand-kvalitet.dk

- Rams kildeplads - Lejre delen

- DriveBy Lsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflsning af vandmlere med Aqualog's DriveBy Lsning!

Er I trtte af de hje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflse vandmlere? Krer jeres team rundt for at aflse mlere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer p denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere mden, I aflser vandforbrug p!

Med vores driveBy-lsning kan vi tilbyde jer aflsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris p KUN 20 kr. pr. mler pr. r. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret lsning, der ikke alene sparer tid men ogs minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vlge Aqualog's Driveby Lsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prisstning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflser jeres mlere hver 14. dag, hvilket frigr tid til at fokusere p andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflsning til det nste niveau?
Kontakt os i dag for at lre mere om, hvordan Aqualog's driveby-lsning kan gre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandvrker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandrd
Lovgivning
Leverandr
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlgsinformationer
Oppumpede vandmngder
Rentvandsprver
Rvandsprver
PFAS p vandvrket
Stoffer i vandet

Rvandprve analyse, for Rams kildeplads - Lejre delen:

Prveid: Prvedato: DGU-NR: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

2023030799 2023-04-18 11:04:00 206. 2520 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003129 Eurofins nr: 8125-0499


Stof: Mngde: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 7,640 meq/l 0,050 DS 9963

Ammoniak+ammonium 1,000 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Anioner, total 10,000 meq/l 0,000 Beregnet

Calcium 28,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Calciumcarbonat, udfldet <3,570 mg/l 3,570 DS 236

Carbonat <2,000 mg/l 2,000 Beregnet

Carbondioxid 21,000 mg/l 2,000 DS 256

Carbondioxid, aggr. 0,000 mg/l 0,000 DIN 38404-10

Chlorid 76,000 mg/l 1,000 ISO 15923-1

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Farvetal-Pt 1,900 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 1,900 mg/l 0,050 DS/ISO/TS 15923-2:2017

Hydrogencarbonat 466,000 mg/l 3,000 DS 9963

Hrdhed, carbonat 7,600 grader dH 0,100 DS 213

Hrdhed, permanent <0,100 grader dH 0,100 DS 213

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,600 mg/l 0,100 DS/EN 1484:1997

Ionbalance 0,400 pct 0,000 Beregnet

Jern 0,260 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 5,300 mg/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Magnesium 16,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,007 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan 0,033 mg/l 0,005 GC, FID

Natrium 170,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Natriumhydrogencarbonat 410,000 mg/l 3,000 DS 213

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold <0,030 mg/l 0,030 Mlt i felten

Phosphor, total-P 0,015 mg/l 0,010 DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013

Silicium 13,000 mg/l 0,050 ISO 15923-1

Siliciumdioxid 28,000 mg/l 0,000 Beregnet

Sulfat 17,000 mg/l 0,500 ISO 15923-1

Trstof,total 570,000 mg/l 10,000 DS 204


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2014

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2014

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222, 1:2002


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dibromethan <0,003 g/l 0,003 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

3-ethyltoluen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Alkylbenzener (sum af 3) <0,020 g/l 0,020 Beregnet

Benzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

C10-C25 kulbrintefraktion <8,000 g/l 8,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <9,000 g/l 9,000 GC, FID

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Dichlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Ethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tert-butyl-alkohol <0,500 g/l 0,500 GC/MS, Purge and trap

Tert-butyl-formiat <0,100 g/l 0,100 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

m+p-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 g/l 0,000 Beregnet


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-CPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2C6MPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dion <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hrdhed, total 7,600 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 97,600 mS/m 0,000 Mlt i felten

Temperatur 9,000 grader C 0,000 Mlt i felten

pH 7,800 pH 0,000 Mlt i felten


Uorganiske sporstoffer

Arsen <0,030 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 51,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bor 750,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bromid 180,000 g/l 10,000 DS/EN ISO 10304-1

Kobolt <0,040 g/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Nikkel <0,030 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Strontium 2.300,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

1,2-Dichlorpropan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

C6-C10 kulbrintefraktion <2,000 g/l 2,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <9,000 g/l 9,000 GC, FID

CGA 108906 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEET <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor metabolit CGA 373464 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-tert-butylether <0,050 g/l 0,050 GC/MS, Purge and trap

Monuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordodecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordodecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortridecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortridecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorundecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorundecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,000 g/l 0,000 Beregnet

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 g/l 0,000 Beregnet

Trifluoreddikesyre <0,050 g/l 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright 2024 All Rights Reserved.

Der er desvrre en del forsinkelse p alle mlinger der bliver offentligjorte, da kommunerne frst skal godkende disse.