vand-kvalitet.dk

- Lavringe kildeplads

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Lavringe kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023007386 2023-02-15 07:40:00 206. 2059 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001386


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Calcium 46,000 mg/l 1,000 ICP

Chlorid 100,000 mg/l 10,000 DS 249:1973

Kalium 6,000 mg/l 1,000 ICP

Magnesium 29,000 mg/l 1,000 ICP

Natrium 133,000 mg/l 1,000 ICP

Oxygen indhold 0,060 mg/l 0,030 Målt i felten


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 13,000 grader dH 0,000 Beregnet

Konduktivitet 104,000 mS/m 0,000 Målt i felten

Temperatur 8,900 grader C 0,000 Målt i felten

pH 7,600 pH 0,000 Målt i felten


Uorganiske sporstoffer

Nikkel <2,000 µg/l 2,000 ICP

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.