vand-kvalitet.dk

- Lavringe kildeplads

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Lavringe kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023007388 2023-02-15 10:03:00 206. 1696 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023001390


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Calcium 91,000 mg/l 1,000 ICP

Chlorid 31,000 mg/l 10,000 DS 249:1973

Kalium 5,000 mg/l 1,000 ICP

Magnesium 13,000 mg/l 1,000 ICP

Natrium 60,000 mg/l 1,000 ICP

Oxygen indhold <0,030 mg/l 0,030 Målt i felten


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 16,000 grader dH 0,000 Beregnet

Konduktivitet 77,100 mS/m 0,000 Målt i felten

Temperatur 8,700 grader C 0,000 Målt i felten

pH 7,300 pH 0,000 Målt i felten


Uorganiske sporstoffer

Nikkel <2,000 µg/l 2,000 ICP

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.