vand-kvalitet.dk

- Fors Vand Lejre A/S - Kirke Såby Vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Fors Vand Lejre A/S - Kirke Såby Vandværk:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2150065 2023-10-26 11:47:00 Kirke Såby Vandværk Vandværket
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Danmark A/S 835-2022-81117632 afgang Vandværk


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Ammoniak+ammonium <0,005 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Ammonium-N <0,004 mg/l 0,004 SM 17 udg. 4500

Calcium 150,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Carbondioxid, aggr. <2,000 mg/l 2,000 DS 236

Hydrogencarbonat 353,000 mg/l 3,000 DS 9963

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,500 mg/l 0,100 DS/EN 1484:1997

Jern <0,010 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Magnesium 14,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan <0,002 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan <0,005 mg/l 0,005 GC, FID

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 DS/ISO 15923-1:2013, mod.

Nitrit <0,001 mg/l 0,001 ISO 15923-1

Oxygen indhold 9,300 mg/l 0,100 DS/EN ISO 5814:2012

Svovlbrinte (sulfid) <0,020 mg/l 0,020 DS 278


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. 2,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2012

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 1,000 ISO 7899/2

Kimtal ved 22 grader <1,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2-a][1,3,5]triazine-2,4-dion <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid 0,040 µg/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 24,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 73,000 mS/m 15,000 DS/EN 27888:2003

Temperatur 10,300 grader C 0,000 Ikke oplyst

pH 7,400 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 0,210 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,270 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Nikkel 0,097 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,010 GC/MS/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Monuron <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 LC/MS/MS

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.