vand-kvalitet.dk

- Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1621056 2020-05-06 11:35:00 Køkken
  Magnolievej 28
  Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre Eurofins Miljø, Vejen 835-2019-80764020 Køkken


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Ammoniak+ammonium 0,005 mg/l 0,050 0,005 SM 17 udg. 4500

  Carbon,org,NVOC 1,000 mg/l 4,000 0,100 DS/EN 1484

  Chlorid 17,000 mg/l 250,000 1,000 SM 17 udg. 4500

  Farvetal-Pt 2,100 Pt mg/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

  Fluorid 0,230 mg/l 1,500 0,050 SM 17 udg. 4500

  Jern 0,084 mg/l 0,200 0,010 ICP-AES, SM3120

  Mangan 0,038 mg/l 0,050 0,002 DS/ISO 17294-2

  Natrium 9,300 mg/l 175,000 0,100 DS/ISO 17294-2

  Nitrat <0,300 mg/l 50,000 0,300 SM 17 udg. 4500

  Nitrit 0,004 mg/l 0,100 0,001 SM 17 udg. 4500

  Sulfat 15,000 mg/l 250,000 0,500 SM 17 udg. 4500

  Turbiditet 2,500 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

  Kimtal 22 gr 8,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Organisk mikroforurening

  1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  1,2-dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Acrylamid <0,050 µg/l 0,100 0,050 LC/MS/MS

  Benz[a]pyren <0,003 µg/l 0,010 0,003 GC/MS

  Benz(b)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

  Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Benz(ghi)perylen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

  Benz(k)fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

  Chloroform <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Fluoranthen <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

  Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 µg/l 0,100 0,005 GC/MS

  Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Trans-1,2-dichloreth <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS, Purge and trap

  Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,500 0,020 GC/MS, Purge and trap


  Tilstandsparametre

  Konduktivitet 31,000 mS/m 30,000 250,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

  pH 7,700 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523

  Temperatur 14,000 grader C 0,000 Ikke oplyst


  Uorganiske sporstoffer

  Aluminium 2,500 µg/l 200,000 0,200 DS/ISO 17294-2

  Antimon <0,200 µg/l 5,000 0,200 DS/ISO 17294-2

  Arsen <0,030 µg/l 5,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Bly 1,800 µg/l 5,000 0,025 DS/ISO 17294-2

  Bor 56,000 µg/l 1.000,000 1,000 DS/ISO 17294-2

  Cadmium 0,008 µg/l 3,000 0,003 DS/ISO 17294-2

  Chrom <0,030 µg/l 50,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

  Kobber 3,200 µg/l 2.000,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Kobolt (Co) 0,120 µg/l 5,000 0,040 DS/ISO 17294-2

  Kviksølv <0,002 µg/l 1,000 0,002 Atomfluorescens

  Nikkel 0,500 µg/l 20,000 0,030 DS/ISO 17294-2

  Selen <0,050 µg/l 10,000 0,050 DS/ISO 17294-2

  Zink 430,000 µg/l 3.000,000 0,300 DS/ISO 17294-2  1H,1H,2H,2H-Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS, Purge and trap

  Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

  Perfluorbutansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluordecansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluorheptansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluorhexansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Perfluorpentansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

  Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,000 DIN 38407-42

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.