vand-kvalitet.dk

- Gevninge kildeplads

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Gevninge kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2103680 2023-05-25 06:20:00
Procesvand, samlevand fra kildeplads Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023003064 Eurofins nr. 8126-3497 AR-23-CG-23043613-01.


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,000 Beregnet


Tilstandsparametre

Temperatur 9,800 grader C Målt i felten10:2 Fluorotelomer sulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

11-Chloreicosafluor-3-oxaundecan-1-sulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

1H,1H,2H,2H- Perfluordecansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

1H,1H,2H,2H- Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

3-Perfluorheptylpropansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

3-Perfluorpentylpropansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

3:3 Fluortelomercarboxylsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

9-Chlorhexadecafluor-3-oxanonan-1-sulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Dodecafluor-3H-4,8-dioxanonanoat (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

HFPO-DA (GenX) <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Nonafluor-3,6-dioxaheptansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluor(2-ethoxyethan)sulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluor-3,7-dimethyloctansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluor-3-metoxypropansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluor-4-ethylcyclohexan sulfonsyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluor-4-methoxybutansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordodecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordodecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexadecansyre (Lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctadecansyre (Lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid-eddikesyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortetradecansyre (Lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortridecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortridecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorundecansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorundecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,000 Beregnet

n-Ethyl-perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

n-Ethyl-perfluoroctansulfonamidethanol <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

n-Ethylperfluoroctan-sulfonamid-eddikesyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

n-Methyl-perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

n-Methyl-perfluoroctansulfonamidethanol <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

n-Methylperfluor-octansulfonamid-eddikesyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonansyre <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.