vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Vandprøve analyse, for Albæk Vandværk:

  Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

  1581748 2020-04-08 07:35:00 Vandværk
  Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol Eurofins Miljø, Vejen 835-2015-80234428


  Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


  Kemiske hovedbestanddele

  Farvetal-Pt 1,100 Pt mg/l 5,000 1,000 DS/EN ISO 7887

  Jern <0,010 mg/l 0,100 0,010 ICP-AES, SM3120

  Nitrit <0,001 mg/l 0,010 0,001 SM 17 udg. 4500

  Turbiditet <0,050 FTU 0,300 0,050 DS/EN ISO 7027:2001


  Mikrobiologiske parametre

  Coliforme bakt.37Gr. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  E.coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

  Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 ISO 7899/2

  Kimtal 22 gr <1,000 antal/ml 50,000 1,000 DS/EN ISO 6222


  Tilstandsparametre

  Konduktivitet 39,000 mS/m 30,000 15,000 DS/EN 27888:2003 mod. (beregnet ved 20oC)

  pH 7,400 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


  Uorganiske sporstoffer

  Aluminium 1,000 µg/l 0,200 DS/ISO 17294-2

  Arsen 1,100 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

  Bly <0,025 µg/l 0,025 DS/ISO 17294-2

  Cadmium <0,003 µg/l 0,003 DS/ISO 17294-2

  Chrom <0,030 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

  Kobber 0,780 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

  Nikkel 0,110 µg/l 0,030 DS/ISO 17294-2

  Zink 30,000 µg/l 0,300 DS/ISO 17294-2

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.