vand-kvalitet.dk

- Smidstrup Vandværk A.m.b.a.

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Smidstrup Vandværk A.m.b.a.


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 83297

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Smidstrup Strandvej 85

  Postnr & by: 3250 Gilleleje

  Kommune: Gribskov

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (701665.50, 6222994.50)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 17º dH


  Senest målt den: 08-06-2022


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  127470 75.000 2015-04-22 2045-04-01

  8471 125.000 1999-12-06 2013-12-31 0 Fra plantcatchcond: Meddelt med j.nr. 8-77-12-213-3-99 (tilladelsesmappe 1999/58). Strandvejen:50.000 m3, Hågendrupvej:7 Fra plantcatchcond: Meddelt med j.nr. 8-77-12-213-3-99 (tilladelsesmappe 1999/58). Strandvejen:50.000 m3, Hågendrupvej:7

  8470 160.000 1976-01-12 1999-12-06

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  182. 382 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  182. 131 2012-08-15 Vandværksboring

  182. 130 2012-02-08 2012-08-15 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  182. 35B Vandværksboring

  182. 35A Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.