vand-kvalitet.dk

- Sydmarkens Vandværk - Brunskær Værket

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Boring info:

(DGU nr.: 198. 508)


Borested: Ligustervej 2 (4070)

Boringsdato: 14. feb. 1978

Brøndborer: Egon Christiansen & Søn,Hillerød

Dybde: 36.50 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 20.77

Status:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

198. 508 2017-01-01 2019-01-29 Vandværksboring

198. 508 2017-01-01 Vandværksboring

198. 508 2019-01-29 Vandværksboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.