vand-kvalitet.dk

- MidtSjællands Vandforsyning - Osted Værket

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Boring info:

(DGU nr.: 206. 1042)


Borested: Hovedvejen 106 (4320)

Boringsdato: 08. jun. 1978

Brøndborer: Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

Dybde: 100.00 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 48.47

Status:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

206. 1042 1978-06-08 Vandværksboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.