vand-kvalitet.dk

- Ejby Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Boring info:

  (DGU nr.: 212. 977)


  Borested: Ejby Vandværk (4623)

  Boringsdato: 21. aug. 1977

  Brøndborer: GEO, Bjarne Christiansen, Roskilde

  Dybde: 28.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 23.82

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  212. 977 Vandværksboring

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.