Vandkvalitet

- Ørby Strand Vandværk A/S
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Boring info:

(DGU nr.: 143. 279)


Borested: Ørby Strand Vandværk, Ørby (6100)

Boringsdato: 20. sep. 1978

Brøndborer: Maltbæk Vandforsyning, Maltbæk

Dybde: 18.00 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 2

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk