vand-kvalitet.dk

- Brørup Vandværk A.m.b.a. NORD

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Boring info:

  (DGU nr.: 132. 1410)


  Borested: Brørup Vandværk. Nord (6650)

  Boringsdato: 24. feb. 1990

  Brøndborer: Ribe Brøndborerforretning ApS

  Dybde: 50.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 48

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  132. 1410 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.