Vandkvalitet

- St. Spjellerup Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Boring info:

(DGU nr.: 218. 360)


Borested: Spjellerupvej 20 (4653)

Boringsdato: 25. aug. 1950

Brøndborer: H.L.Hansen, Nyrup pr. Sandved

Dybde: 31.00 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 7.5

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk