vand-kvalitet.dk

- Albæk Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Boring info:

  (DGU nr.: 69. 331)


  Borested: Albæk vandværk, Albæk, (8900)

  Boringsdato: 08. jun. 1984

  Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers

  Dybde: 85.00 meter

  Terrænkote: m/DVR90

  Fikspunktsbeskrivelse: 12

  Status:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  69. 331 Vandværksboring

  69. 331 1984-07-01 Vandværksboring

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.