Vandkvalitet

- Ask Store Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Boring info:

(DGU nr.: 99. 355)


Borested: Ask Store Vandværk (8340)

Boringsdato: 01. jan. 1958

Brøndborer:

Dybde: 50.50 meter

Terrænkote: m/DVR90

Fikspunktsbeskrivelse: 71.03

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Kontakt: mail: info@aqualog.dk - telefon: 40 10 94 96
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk