vand-kvalitet.dk

- Espevang Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Forside
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Artikler
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  Graf over stoffer

  Anlægsinformationer, for Espevang Vandværk:


  Anlægsnavn:

  Espevang Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106758

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 2

  Adresse: Nyholms Alle 47A

  Postnr & by: 2610 Rødovre

  Kommune: Rødovre

  Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (716223.40, 6175741.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 21º dH


  Senest målt den: 20-04-2020


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  139299 450.000 2009-03-01 2039-03-01

  85267 400.000 2001-05-23 2009-02-28 Der er givet ny indvindingstilladelse 1-3-2009, som er fælles for både Rødovre Vandværk og Espevang Vandværk. Vilkår med videre er angivet under Rødovre Vandværk.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  200. 6380 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  200. 4548 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  200. 4361 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design og drift Aqualog. - Data leveres af Geus.