Vandkvalitet

- Ask Store Vandværk
Forside
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
Graf over stoffer

Anlægsinformationer, for Ask Store Vandværk:


Anlægsnavn:

Ask Store Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 80639

Journalnummer:

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Østergårdsvej 202A

Postnr & by: 8340 Malling

Kommune: Aarhus

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (570190.75, 6210199.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

Overanlæg:

Link til Geus: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=80639

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

113341 40.000 2012-01-26 2042-01-26

106773 40.000 2010-04-02 2012-01-26 Administrativt forlænget Administrativt forlænget

65110 40.000 1977-06-15 2010-04-01

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

99. 355 2019-05-09 Vandværksboring

99. 329 2019-05-09 Vandværksboring

Vi kan tilbyde alle vandværker samme indhold til vandværkets egen hjemmeside. Dette sker via Aqualog.
Email: info@aqualog.dk
Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design MHV Development. - Powered by Aqualog. - Data leveres af Geus.
Læs mere om cookies på vand-kvalitet.dk