vand-kvalitet.dk

- Assermølle kildeplads

Aqualog - Vi kan analysere Geus Jupiter data, og levere dem til jer som i ønsker dem.

Analyse af data:

Lad os gøre det tunge arbejde, har I brug for bestemte data fra Geus Jupiter Database, så lad os finde og levere dem til jer.

Ønsker I at komme i kontakt med vandværker udfra indhold indhold af bestemte stoffer i vandet så kan er Aqualog Virk løsningen.
Aqualog Virk indholder et CRM system som, med mulighed for at flette oplysninger fra Geus ind.
Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Råvandprøve analyse, for Assermølle kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: DGU-NR: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2023027188 2023-06-23 07:16:00 206. 1804 Boringskontrol, drikkevandsindvinding Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023009424


Stof: Mængde: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Calcium 76,000 mg/l 1,000 ICP

Chlorid 291,000 mg/l 10,000 DS 249:1973

Kalium 6,000 mg/l 1,000 ICP

Magnesium 27,000 mg/l 1,000 ICP

Natrium 208,000 mg/l 1,000 ICP


Tilstandsparametre

Hårdhed, total 17,000 grader dH 0,000 Beregnet

Temperatur 9,100 grader C 0,000 Målt i felten


Uorganiske sporstoffer

Nikkel <2,000 µg/l 2,000 ICP

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.