vand-kvalitet.dk

- Assermølle kildeplads

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Liste stoffer i vandet:

Stoffer uden gruppe:

 • PAH (sum af 4 PAH)
 • Sum af PFAS, 12 stoffer
 • PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS)
 • Sum af PFAS, 22 stoffer
 • Kemiske hovedbestanddele:

 • Anioner, total
 • Farvetal-Pt
 • Tørstof,total
 • Oxygen indhold
 • Alkalinitet,total TA
 • Carbonat
 • Carbondioxid
 • Carbondioxid, aggr.
 • Hydrogencarbonat
 • Natriumhydrogencarbonat
 • Hårdhed, total
 • Hårdhed, permanent
 • Hårdhed, carbonat
 • Ikke flygtigt organisk kulstof
 • Ammoniak+ammonium
 • Nitrit
 • Nitrat
 • Phosphor, total-P
 • Calcium
 • Chlorid
 • Fluorid
 • Jern
 • Kalium
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Silicium
 • Siliciumdioxid
 • Sulfat
 • Dihydrogensulfid
 • Methan
 • Ionbalance
 • Calciumcarbonat, udfældet
 • Uorganiske sporstoffer:

 • Cyanid, total
 • Aluminium
 • Antimon
 • Arsen
 • Barium
 • Bly
 • Bor
 • Bromid
 • Cadmium
 • Chrom
 • Kobolt
 • Kobber
 • Kviksølv
 • Nikkel
 • Selen
 • Strontium
 • Sølv
 • Zink
 • Organisk mikroforurening:

 • Phenanthren
 • Methyl-tert-butylether
 • Naphthalen
 • Acenaphthylen
 • Benzen
 • Toluen
 • Benz(b)fluoranthen
 • Dibenz(a,h)anthracen
 • Benz(ghi)perylen
 • Benz(k)fluoranthen
 • Benz(a)anthracen
 • Dichlormethan
 • o-Xylen
 • m+p-Xylen
 • 3-ethyltoluen
 • Phenol
 • 3-Methylphenol
 • Fluoranthen
 • Indeno(1,2,3-cd)pyren
 • Ethylbenzen
 • Acenaphthen
 • Tert-butyl-alkohol
 • Tert-butyl-formiat
 • Benzo(b+j+k)fluranthen
 • C10-C25 kulbrintefraktion
 • C25-C35 kulbrintefraktion
 • C6-C10 kulbrintefraktion
 • C6-C35 kulbrintefraktion
 • 1,3,5-Trimethylbenzen
 • 1,2,4-Trimethylbenzen
 • Fluoren
 • Antracen
 • Pyren
 • Benz(a)pyren
 • Crysen/triphenylen
 • Alkylbenzener (sum af 3)
 • Trifluoreddikesyre
 • Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslægtede stoffer:

 • Diflufenican
 • 4-CPP
 • 2-CPP
 • 2C6MPP
 • DEIA
 • Terbuthylazin-desethyl
 • Fluazifop-p-butyl
 • Simazin, hydroxy-
 • Dichlobenil
 • Diuron
 • 2,3-Dimethylphenol
 • 2-Methylphenol
 • 4-Methylphenol
 • 3,4-Dimethylphenol
 • 3,5-Dimethylphenol
 • 2,6-Dimethylphenol
 • 2,4-Dimethylphenol
 • 4-Chlor-2-methylphenol
 • 6-Chlor-2-methylphenol
 • 2,4-Dichlorphenol
 • 4,6-Dichlor-2-methylphenol
 • 2,6-Dichlorphenol
 • 2,4,6-Trichlorphenol
 • 2,3,4,6-Tetrachlorphenol
 • 2,3,4,5-Tetrachlorphenol
 • Pentachlorphenol
 • 2,5-Dimethylphenol
 • 2,6-Dichlorbenzamid
 • 4-Nitrophenol
 • 4-Chlor-3-methylphenol
 • Pentachlorbenzen
 • 2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre
 • Dieldrin
 • Heptachlor
 • Heptachlorepoxid
 • Aldrin
 • Desethyl-atrazin
 • Desisopropyl-atrazin
 • Hydroxy-atrazin
 • Chloridazon
 • Ethofumesat
 • Ethylenthiourea
 • Fluroxypyr
 • Glyphosat
 • Hexazinon
 • Imazalil
 • Metalaxyl
 • Metamitron
 • Metribuzin
 • Pirimicarb
 • Propyzamid
 • Terbuthylazin
 • 1,2,4-Triazol
 • Metamitron-desamino
 • Metribuzin-desamino-diketo
 • Metribuzin-desamino
 • Metribuzin-diketo
 • 2,6-Dichlorbenzosyre
 • Dichlorprop
 • MCPA
 • Mechlorprop
 • Atrazin
 • Simazin
 • Aminomethylphosphorsyre
 • Azoxystrobin
 • Pyridat
 • Tebuconazol
 • Bentazon
 • Monuron
 • Desethyl-hydroxyatrazin
 • Desisopropyl-hydroxyatrazin
 • Didealkyl-hydroxyatrazin
 • Rimsulfuron
 • Bifenox
 • TFMP
 • Bifenox-syre
 • Desphenyl chloridazon
 • Azoxystrobinsyre
 • Picolinafen
 • 6-(3-Trifluormethylphenoxy)-2-pyridin carboxylsyre
 • 2-Hydroxy-desethyl-terbuthylazin
 • PPU (IN70941)
 • PPU-desamino (IN70942)
 • Diflufenican metabolit AE 0542291
 • Methyl-desphenyl-chloridazon
 • Metalaxyl-M
 • CGA 108906
 • N,N-Dimethylsulfamid
 • Metazachlor ESA
 • Metazachlor OA
 • Alachlor ESA
 • Dimethachlor ESA
 • Dimethachlor OA
 • Propachlor ESA
 • (2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre
 • Mesotrion
 • Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888)
 • Metaldehyd
 • Pyridafol
 • 2-(3-Trifluoromethyl-phenoxy)nicotinsyre
 • DEET
 • 2-Amino-4-(methylsulphonyl)benzosyre
 • 4-Methylsulfonyl-2-nitrobenzoic acid (MNBA)
 • N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin
 • t-Sulfinyleddikesyre
 • 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat
 • Dimethachlor metabolit CGA 373464
 • [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre
 • 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one
 • 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol
 • Mikrobiologiske parametre:

 • Coliforme bakterier ved 37grader.
 • Escherichia coli
 • Kimtal ved 22 grader
 • Tilstandsparametre:

 • Konduktivitet
 • pH
 • Temperatur
 • Halogenerede alifatiske kulbrinter + nedbrydningsprodukter:

 • Cis-1,2-dichlorethylen
 • 1,1-Dichlorethylen
 • Trans-1,2-dichlorethen
 • 1,2-Dibromethan
 • 1,1,1,2-tetrachlorethan
 • Trichlormethan
 • Tetrachlormethan
 • Tetrachlorethylen
 • Trichlorethylen
 • 1,1,1-trichlorethan
 • 1,1,2-Trichlorethan
 • 1,1,2,2-Tetrachlorethan
 • Chlorethan
 • 1,2-Dichlorpropan
 • 1,1-Dichlorethan
 • 1,2-Dichlorethan
 • Vinylchlorid
 • Perfluorerede stoffer:

 • Perfluorbutansyre (lineær)
 • Perfluorhexansulfonsyre
 • Perfluoroctansulfonsyre
 • Perfluordecansulfonsyre (lineær)
 • Perfluorhexansyre (lineær)
 • Perfluorheptansyre (lineær)
 • Perfluoroctansyre
 • Perfluornonansyre
 • Perfluoroctansulfonamid
 • Perfluordecansyre (lineær)
 • Perfluorundecansyre (lineær)
 • Perfluordodecansyre (lineær)
 • Perfluortridecansyre (lineær)
 • Perfluorbutansulfonsyre (lineær)
 • Perfluorheptansulfonsyre (lineær)
 • Perfluorpentansyre (lineær)
 • 6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær)
 • Perfluorpentansulfonsyre (lineær)
 • Perfluornonansulfonsyre (lineær)
 • Perfluorundecansulfonsyre (lineær)
 • Perfluordodecansulfonsyre (lineær)
 • Perfluortridecansulfonsyre (lineær)
 • Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.