vand-kvalitet.dk

- Assermlle kildeplads

- DriveBy Lsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflsning af vandmlere med Aqualog's DriveBy Lsning!

Er I trtte af de hje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflse vandmlere? Krer jeres team rundt for at aflse mlere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer p denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere mden, I aflser vandforbrug p!

Med vores driveBy-lsning kan vi tilbyde jer aflsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris p KUN 20 kr. pr. mler pr. r. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret lsning, der ikke alene sparer tid men ogs minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vlge Aqualog's Driveby Lsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prisstning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflser jeres mlere hver 14. dag, hvilket frigr tid til at fokusere p andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflsning til det nste niveau?
Kontakt os i dag for at lre mere om, hvordan Aqualog's driveby-lsning kan gre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandvrker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandrd
Lovgivning
Leverandr
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlgsinformationer
Oppumpede vandmngder
Rentvandsprver
Rvandsprver
PFAS p vandvrket
Stoffer i vandet

Vandprve analyse, for Assermlle kildeplads:

Prveid: Prvedato: Prveudtagningssted: Forml: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemrkning:

2071915 2022-11-14 09:00:00
Procesvand, samlevand fra kildeplads Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2022018697 8119-7685


Stof: Mngde: Min.: Max.: Mlegrnse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele

Alkalinitet,total TA 6,350 meq/l 0,050 DS 9963

Ammoniak+ammonium 1,100 mg/l 0,005 SM 17 udg. 4500

Anioner, total 16,000 meq/l 0,000 Beregnet

Calcium 78,000 mg/l 0,500 DS/ISO 17294-2

Calciumcarbonat, udfldet <3,570 mg/l 0,200 DS 236

Carbonat <2,000 mg/l 2,000 Beregnet

Carbondioxid 22,000 mg/l 2,000 DS 256

Carbondioxid, aggr. 0,000 mg/l 0,000 DIN 38404-10

Chlorid 290,000 mg/l 1,000 SM 17 udg. 4500

Dihydrogensulfid <0,020 mg/l 0,020 DS 278

Farvetal-Pt 3,500 mg Pt/l 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluorid 1,000 mg/l 0,050 SM 17 udg. 4500

Hydrogencarbonat 387,000 mg/l 3,000 DS 9963

Hrdhed, carbonat 17,000 grader dH 0,100 DS 213

Hrdhed, permanent <0,100 grader dH 0,100 DS 213

Ikke flygtigt organisk kulstof 1,900 mg/l 0,100 DS/EN 1484:1997

Ionbalance 0,900 pct 0,000 Beregnet

Jern 0,086 mg/l 0,010 DS/ISO 17294-2

Kalium 6,800 mg/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Magnesium 28,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Mangan 0,008 mg/l 0,002 DS/ISO 17294-2

Methan 0,017 mg/l 0,005 GC, FID

Natrium 220,000 mg/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Natriumhydrogencarbonat 13,000 mg/l 3,000 DS 213

Nitrat <0,300 mg/l 0,300 SM 17 udg. 4500

Nitrit 0,002 mg/l 0,001 SM 17 udg. 4500

Oxygen indhold <0,030 mg/l 0,030 Mlt i felten

Phosphor, total-P 0,011 mg/l 0,010 DS/EN ISO 6878:2004 del 7 + ISO 15923-1:2013

Silicium 12,000 mg/l 0,050 ISO 15923-1

Siliciumdioxid 26,000 mg/l 0,000 Beregnet

Sulfat 55,000 mg/l 0,500 SM 17 udg. 4500

Trstof,total 910,000 mg/l 10,000 DS 204


Mikrobiologiske parametre

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2014

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 1,000 DS/EN ISO 9308-2:2014

Kimtal ved 22 grader 9,000 antal/ml 1,000 DS/EN ISO 6222, 1:2002


Organisk mikroforurening

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,1-trichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1,2-Trichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,1-Dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2,4-Trimethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dibromethan <0,003 g/l 0,003 GC/MS, Purge and trap

1,2-Dichlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

1,3,5-Trimethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

3-ethyltoluen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Acenaphthen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Acenaphthylen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Alkylbenzener (sum af 3) <0,020 g/l 0,020 Beregnet

Antracen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Benz(a)anthracen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Benz(a)pyren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,005 g/l 0,005 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Benz(k)fluoranthen <0,005 g/l 0,005 GC/MS

Benzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Benzo(b+j+k)fluranthen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

C10-C25 kulbrintefraktion <8,000 g/l 8,000 GC, FID

C25-C35 kulbrintefraktion <9,000 g/l 9,000 GC, FID

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Crysen/triphenylen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Dibenz(a,h)anthracen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Dichlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Ethylbenzen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Fluoranthen <0,005 g/l 0,005 GC/MS

Fluoren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Naphthalen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Naphthalen <0,010 g/l 0,010 GC/MS

PAH (sum af 4 PAH) <0,010 g/l 0,010 Beregnet

Phenanthren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Pyren <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Tert-butyl-alkohol <0,500 g/l 0,500 GC/MS, Purge and trap

Tert-butyl-formiat <0,100 g/l 0,100 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Tetrachlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Toluen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlorethylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Trichlormethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Vinylchlorid <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

m+p-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

o-Xylen <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap


Perfluorerede stoffer

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) 0,000 g/l 0,000 Beregnet


Pesticider, nedbrydningsprodukter og beslgtede stoffer

1,2,4-Triazol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-CPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-Hydroxy-desethyl-terbuthylazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2C6MPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-CPP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-Nitrophenol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-(3-Trifluormethylphenoxy)-2-pyridin carboxylsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Aminomethylphosphorsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Azoxystrobin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Azoxystrobinsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Bentazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Bifenox <0,010 g/l 0,010 GC/MS/MS

Bifenox-syre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEIA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Dichlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dieldrin <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Diflufenican <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Diuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Ethofumesat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Ethylenthiourea <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Fluazifop-p-butyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Fluroxypyr <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Glyphosat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Heptachlor <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Imazalil <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

MCPA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Mechlorprop <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metalaxyl-M <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metamitron-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin-diketo <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N,N-Dimethylsulfamid 0,037 g/l 0,010 LC/MS/MS

PPU (IN70941) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

PPU-desamino (IN70942) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorbenzen <0,005 g/l 0,005 ISO 11423-2:1997

Picolinafen <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pirimicarb <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Propachlor ESA <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Propyzamid <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Rimsulfuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

TFMP <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Tebuconazol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Terbuthylazin-desethyl <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS


Tilstandsparametre

Hrdhed, total 17,000 grader dH 0,100 DS/ISO 17294-2

Konduktivitet 162,000 mS/m Mlt i felten

Temperatur 9,100 grader C Mlt i felten

pH 7,400 pH Mlt i felten


Uorganiske sporstoffer

Aluminium 1,700 g/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Antimon <0,200 g/l 0,200 DS/ISO 17294-2

Arsen 0,037 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Barium 90,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bly <0,025 g/l 0,025 DS/ISO 17294-2

Bor 750,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Bromid 840,000 g/l 0,010 DS/EN ISO 10304-1

Cadmium 0,003 g/l 0,003 DS/ISO 17294-2

Chrom <0,030 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Cyanid, total <1,000 g/l 1,000 DS/EN ISO 14403

Kobber <0,030 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Kobolt 0,062 g/l 0,040 DS/ISO 17294-2

Kvikslv <0,001 g/l 0,001 Atomfluorescens

Nikkel 0,550 g/l 0,030 DS/ISO 17294-2

Selen <0,050 g/l 0,050 DS/ISO 17294-2

Strontium 5.400,000 g/l 1,000 DS/ISO 17294-2

Slv <0,100 g/l 0,100 DS/ISO 17294-2

Zink <0,300 g/l 0,300 DS/ISO 17294-2(2,6-dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

1,2-Dichlorpropan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

2,3,4,5-Tetrachlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,3,4,6-Tetrachlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,3-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,4,6-Trichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,4-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,5-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

2,6-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

2-(3-Trifluoromethyl-phenoxy)nicotinsyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-Amino-4-(methylsulphonyl)benzosyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

2-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3,4-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3,5-Dimethylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

3-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

4,6-Dichlor-2-methylphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

4-Chlor-2-methylphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

4-Chlor-3-methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

4-Methylphenol <0,020 g/l 0,020 GC/MS

4-Methylsulfonyl-2-nitrobenzoic acid (MNBA) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

6-Chlor-2-methylphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

C6-C10 kulbrintefraktion <2,000 g/l 2,000 GC, FID

C6-C35 kulbrintefraktion <9,000 g/l 9,000 GC, FID

CGA 108906 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Chlorethan <0,020 g/l 0,020 GC/MS, Purge and trap

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

DEET <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Diflufenican metabolit AE 0542291 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor metabolit CGA 373464 <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Mesotrion <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Metaldehyd <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Methyl-tert-butylether <0,050 g/l 0,050 GC/MS, Purge and trap

Monuron <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pentachlorphenol <0,010 g/l 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordodecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluordodecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre 0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre 0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,000 g/l 0,000 DIN 38407-42

Perfluorpentansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortridecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluortridecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorundecansulfonsyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Perfluorundecansyre (liner) <0,001 g/l 0,001 DIN 38407-42

Phenol <0,050 g/l 0,050 GC/MS

Pyridafol <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Pyridat <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Sum af PFAS, 12 stoffer 0,000 g/l 0,000 Beregnet

Sum af PFAS, 22 stoffer 0,000 g/l 0,000 Beregnet

Trifluoreddikesyre 0,300 g/l 0,050 LC/MS/MS

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

t-Sulfinyleddikesyre <0,010 g/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright 2024 All Rights Reserved.

Der er desvrre en del forsinkelse p alle mlinger der bliver offentligjorte, da kommunerne frst skal godkende disse.