vand-kvalitet.dk

- Assermølle kildeplads

- Komplet IT system til vandværket:

Kan jeres forbrugere se deres vandforbrug på vandværkets hjemmeside,
ellers kan vi måske hjælpe jer.

Se eksempel her:
https://vandvaerk.nu/Vis-forbrug

Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Vandprøve analyse, for Assermølle kildeplads:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2109581 2023-07-04 07:45:00
Procesvand, samlevand fra kildeplads Ikke oplyst HOFOR Vandkvalitet - Vand 2023011340 Eurofins nr: 8128-8664


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Tilstandsparametre

Temperatur 9,100 grader C Målt i feltenN,N-Dimethylsulfamidsyre <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

RH-24644 <0,010 µg/l 0,010 LC/MS/MS

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.