vand-kvalitet.dk

- Leverandørregister til de danske vandværker

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<  DGE er et landsdækkende miljørådgivningsfirma over 30 års erfaring i branchen. Vores mål er at bidrage effektivt til en bæredygtig udvikling med ansvarlighed og kvalitet som omdrejningspunkt.

  Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og totalløsninger inden for jord og grundvand, overfladevand, VVM om miljøvurderinger, virksomhedsmiljø og bygningsforurening. DGE har sammen med firmaet Insatech udviklet en teknologi med UV behandling af vand, der kan rense drikke- og procesvand for pesticider og klorerede opløsningsmidler. RemUVe.

  Udover at være lokalt forankret i Danmark er DGE stærkt repræsenteret med afdelinger i hele Skandinavien og Baltikum med i alt 170 medarbejdere. Du får derfor en samarbejdspartner, der skaber sammenhængende løsninger på tværs af landegrænser.

  Adresse: Jelshøjvænget 11

  Postnr og by: 8270 Højbjerg

  Hoved tlf.: 70103400

  Vagt tlf.:

  Fax:

  Email: dge@dge.dk

  Hjemmeside: www.dge.dk

  LinkedIn:

  Facebook:

  Twitter:

  Arbejder indenfor følgende områder:
  • Forureningsbekæmpelse
  • Rådgivning omkring boringer
  • Rådgivning omkring kildepladser og BNBO
  • Rådgivning omkring ledningsregistrering
  • Rådgivning omkring overvågning
  • Rådgivning omkring vandkvalitet
  • Termografi
  • Vandanalyseudstyr
  • Vandbehandling
  • Vandbehandling med UV lys
  • Vandbehandling mod PFAS
  • Vandprøver


  Er I leverandør til vandværkerne, så tilmeld jer Aqualogs leverandørregister her.


  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.