vand-kvalitet.dk

- Leverandørregister til de danske vandværker

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<  Teknologisk Institut har en lang række ydelser inden for vand- og afløbssystemer, hvor vi bl.a. tester og kalibrere udstyr.
  Vi arbejder også for at sikre rent vand til alle gennem udvikling af vandteknologi inden for drikkevand, procesvand, regnvand og spildevand til gavn for dansk eksport i tæt samarbejde med hele den danske vandsektor.

  Adresse: Kongsvang Allé

  Postnr og by: 8000 Aarhus C

  Hoved tlf.: 72202884

  Vagt tlf.:

  Fax:

  Email: aknn@teknologisk.dk

  Hjemmeside: www.teknologisk.dk

  LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/energi-og-klima-teknologisk-institut/

  Facebook:

  Twitter:

  Arbejder indenfor følgende områder:
  • Forbrugsmålere
  • Målere og kontraventiler
  • Rør, ventiler, tilbehør
  • Tilbagestrømningssikring


  Er I leverandør til vandværkerne, så tilmeld jer Aqualogs leverandørregister her.


  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.