vand-kvalitet.dk

- Leverandørregister til de danske vandværker

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<  Brunata kan levere en samlet løsning, der inkluderer alt fra fjernaflæste kvalitetsmålere til installation, komplet lokal netværksdækning, vedligeholdelse og administrative services, som bl.a. forbrugsopgørelse og lækagealarm. Det er naturligvis muligt kun at vælge vores målere uden tilhørende servicepakke.


  Adresse: Vesterlundvej 14

  Postnr og by: 2730 Herlev

  Hoved tlf.: 77777000

  Vagt tlf.:

  Fax:

  Email: brunata@brunata.com

  Hjemmeside: www.brunata.dk

  LinkedIn: www.linkedin.com/company/brunata-as/mycompany/

  Facebook:

  Twitter:

  Arbejder indenfor følgende områder:
  • Forbrugsafregning
  • Forbrugsmålere
  • Målere og kontraventiler


  Er I leverandør til vandværkerne, så tilmeld jer Aqualogs leverandørregister her.


  Copyright © 2023 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.