vand-kvalitet.dk

- Alsønderup Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Alsønderup Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 83409

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Hillerødvej 16

  Postnr & by: 3400 Hillerød

  Kommune: Hillerød

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (701680.00, 6207050.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 16º dH


  Senest målt den: 15-01-2024


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  8624 150.000 2000-09-27 2030-10-01 Meddelt med j.nr. 8-77-12-219-1-97 (tilladelsesmappe 2000/39) /NiN

  8623 120.000 1972-03-23 2000-09-27 LVK tillægskendelse LXXXV

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  187. 1464 2017-01-01 Vandværksboring

  187. 1108 2017-01-01 Vandværksboring

  187. 607 Vandværksboring

  187. 451 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.