vand-kvalitet.dk

- Avedørelejrens Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Avedørelejrens Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106377

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 156

  Adresse: Avedørelejren

  Postnr & by: 2650 Hvidovre

  Kommune: Hvidovre

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (716579.06, 6170313.50)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 22.7º dH


  Senest målt den: 26-09-2001


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  85435 125.000 1956-06-01 2009-07-30 Der er givet en ny samlet tilladelse pr. 30-7-2009 til Hvidovre vand, som erstatter nærværende tilladelse. Den nuværend e tilladelse til Avedørelejrens Vandværk bortfalder og erstattes af den nye tilladelse pr. 30-7-2009.

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  207. 394D Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  207. 394C Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  207. 394B Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.