vand-kvalitet.dk

- Den Grønne Kile kildeplads

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Den Grønne Kile kildeplads


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 193297

  Journalnummer:

  Datum:

  Firma id nr:

  Adresse:

  Postnr & by: 2600 Glostrup

  Kommune: Glostrup

  Virksomhedstype:

  UTM zone:

  UTM koordinater: (, )

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: º dH


  Senest målt den:


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  147890 85.000 2021-02-09 2041-04-15 Kildeplads. Del af samlede årlige indvinding på 1,55 mio. m3/år for Glostrup Forsyning

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.