vand-kvalitet.dk

- Frørup Forsyningsselskab

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Frørup Forsyningsselskab


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 82895

Journalnummer: 8-77-12-495-9-2002

Datum: EUREF89

Firma id nr:

Adresse: Højbovej 2A

Postnr & by: 5871 Frørup

Kommune: Nyborg

Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

UTM zone: 32

UTM koordinater: (609385.00, 6122856.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 16.6º dH


Senest målt den: 20-04-2023


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

138170 100.000 2018-09-14 2048-09-14 Frørup Vandværks forbrugere forsynes fra og med den 23.01.2024 med vand fra Ørbæk Vandværk

98177 100.000 2007-11-02 2018-05-01 0

69137 80.000 2002-03-06 2008-01-01 0

69136 100.000 1977-04-28 2002-03-06 jd jd

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

156. 506 2024-01-23 Passiv - taget ud af drift midlertidigt

156. 202 1980-08-11 Ingen anvendelse

156. 106 1976-07-09 Overboret/uddybet og derfor erstattet af nyt DGU nr.

156. 87 1973-08-10 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.