vand-kvalitet.dk

- Gøderup Vandværk a.m.b.a.

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Gøderup Vandværk a.m.b.a.


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 104698

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Højvangsvej 15, Gøderup

  Postnr & by: 4000 Roskilde

  Kommune: Lejre

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (691407.76, 6164866.62)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


  Senest målt den: 22-11-2023


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  131771 14.500 2016-09-01 2046-08-31

  83994 16.000 1999-11-09 2014-04-01 pejlinger foretages 4 gange årligt

  83992 26.000 1993-05-21 2010-04-01 pejlinger foretages 4 gange årligt område: Lejre, Gøderup øvrige dokumenter: 23-10-1980, Vedr. ansøgning om forøgelse af indvindingsretten 21-05-1993, Annonce tekst til Roskilde Egnen område: Lejre, Gøderup øvrige dokumenter: 23-10-1980, Vedr. ansøgning om forøgelse af indvindingsretten 21-05-1993, Annonce tekst til Roskilde Egnen

  83989 15.000 1934-12-19 2010-04-01 pejlinger foretages mindst 4 gange årligt område: Lejre, Gøderup område: Lejre, Gøderup

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  206. 1233 2017-01-01 Vandværksboring

  206. 1232 2017-01-01 Vandværksboring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.