vand-kvalitet.dk

- Gislinge Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Gislinge Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 103953

  Journalnummer: 8-77-12-339-1004-1997

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Hagestedvej 15A

  Postnr & by: 4532 Gislinge

  Kommune: Holbæk

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (660509.00, 6179661.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


  Senest målt den: 05-09-2023


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  124497 280.000 2014-01-01 2043-12-31

  82370 115.000 1997-08-07 2002-02-11

  82369 115.000 1997-08-07 2002-02-11

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  197. 664 2015-12-01 Vandværksboring

  197. 540 2003-06-16 Vandværksboring

  197. 517 1998-05-28 Vandværksboring

  197. 513 1997-04-01 1997-04-01 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  197. 485 1992-05-04 Vandværksboring

  197. 433 1978-04-10 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  197. 253 1967-04-29 1992-04-22 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  197. 179 1959-01-01 1978-12-31 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.