vand-kvalitet.dk

- Herstedøster Vandværk

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Herstedøster Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 106349

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr: 12

  Adresse: Herstedøster Kirkestræde 8

  Postnr & by: 2620 Albertslund

  Kommune: Albertslund

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (711522.40, 6176171.00)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 22º dH


  Senest målt den: 02-12-2021


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  141799 17.500 2019-09-12 2049-09-01 Herstedøster Vandværk leverer vand til 145 husstande i Herstedøster Landsby.

  85683 20.000 1932-01-27 2013-01-01 Eksisterende tilladelse under fornyelse (vandmængde på 20.000 forbliver uændret)

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  200. 5367

  200. 2058 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  200. 61 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.