vand-kvalitet.dk

- Hesselbjerg Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Hesselbjerg Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 82590

  Journalnummer: 8-77-1(481)/1-76

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 207 A, 5900 Rudkøbing

  Postnr & by: 5932 Humble

  Kommune: Langeland

  Virksomhedstype:

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (606842.13, 6075763.25)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 23º dH


  Senest målt den: 22-08-2017


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  134600 300.000 2015-01-21 2045-01-21

  115244 300.000 2011-08-01 2041-08-01

  109454 130.000 1968-01-01 1982-01-08

  68845 300.000 1982-01-08 2012-04-01

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  178. 266 2016-03-09 Vandværksboring

  178. 229 1997-09-05 Vandværksboring

  179. 117 2017-01-01 Pejleboring

  179. 96 1978-08-01 Vandværksboring

  178. 265 2016-03-09 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  178. 113 1966-11-08 Vandværksboring

  178. 112 1997-12-31 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  178. 105 1965-01-08 Vandværksboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.