vand-kvalitet.dk

- I/S Gunderød Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  I/S Gunderød Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 83541

  Journalnummer:

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Gunderødvej 28

  Postnr & by: 2970 Hørsholm

  Kommune: Fredensborg

  Virksomhedstype: Private fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (713976.20, 6200404.50)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål:

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


  Senest målt den: 09-08-2023


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  131901 20 80.000 2016-11-15 2046-11-14

  106644 90.000 2010-04-01 2016-11-14 Fredensborg Kommune har, med henvisning til Lov nr. 1519 om ændring af lov om vandforsyning m.v., midlertidigt forlænget indvindingstilladelsen til vandværkets boringer DGU 193.150 og 193.1437, således at den fortsætter uændret og først ophører senest 1 år efter vedtagelsen af den kommunale handleplan i medfør af miljømålsloven. NB boring DGU 193.112 er sløjfet 18/4 2002.

  8880 90.000 1974-01-29 2010-04-01 0 Fra plantcatchcond: LVK, Til dato givet af vandforsyningsloven Fra plantcatchcond: LVK, Til dato givet af vandforsyningsloven

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  193. 1437 Vandværksboring

  193. 150 Vandværksboring

  193. 112 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.