vand-kvalitet.dk

- Islevbro Vandværk, Kilde X

Komplet IT system til vandværket:

 • Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS)
 • Opkrævning og regnskab (Finans)
 • Hjemmeside (CMS)
 • SMS Tjeneste (SMS)
 • SRO anlæg (Selog)
 • Smart Pejling Automatik (SPA)
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  >>> Kurser <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket
  Stoffer i vandet

  Liste stoffer i vandet:

  Kemiske hovedbestanddele:

 • Farvetal-Pt
 • Tørstof,total
 • Oxygen indhold
 • Carbondioxid, aggr.
 • Hydrogencarbonat
 • Hårdhed, total
 • Hårdhed, permanent
 • Hårdhed, carbonat
 • Ikke flygtigt organisk kulstof
 • Permanganattal KMnO4
 • Ammonium-N
 • Nitrit
 • Nitrat
 • Phosphor, total-P
 • Calcium
 • Chlorid
 • Fluorid
 • Jern
 • Kalium
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Sulfat
 • Svovlbrinte (sulfid)
 • Mikrobiologiske parametre:

 • Coliforme bakterier ved 37grader.
 • Termotolerante colibakterier
 • Kimtal ved 37 grader, PCA
 • Kimtal ved 21 grader
 • Tilstandsparametre:

 • Konduktivitet
 • pH
 • Temperatur
 • Copyright © 2024 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.