vand-kvalitet.dk

- Læsø Vandværk

Kvalitetssikring og Ledelsessystem (KLS):

 • Opgavehåndtering
 • Risikovurdering
 • Hjemmeside
 • Geus/ Atlas
 • Mødestyring
 • Dokumentstyring
 • Kontakter
 • Forum
 • Vidste du at, Aqualog kan levere samme data som dem du finder her på hjemmesiden, direkte til jeres vandværks hjemmeside. Det kan ske helt automatisk.

  Vandkvalitet
  Vandværker/ Forsyning
  Pejling
  PFAS
  De Danske Vandråd
  Lovgivning
  Leverandør
  >>> Artikler <<<
  Anlægsinformationer
  Oppumpede vandmængder
  Rentvandsprøver
  Råvandsprøver
  PFAS på vandværket

  Kontaktoplysninger:

  Anlægsinformationer:


  Anlægsnavn:

  Læsø Vandværk


  Aktivstatus: Aktiv

  Anlægsid: 71184

  Journalnummer: 8-77-11-825-0001-06

  Datum: EUREF89

  Firma id nr:

  Adresse: Doktorvejen 2

  Postnr & by: 9940 Byrum

  Kommune: Læsø

  Virksomhedstype: Offentlige fælles vandforsyningsanlæg

  UTM zone: 32

  UTM koordinater: (623192.41, 6351367.55)

  Vandtype: Grundvand

  Indvindingsformål: Alment vandforsyningsanlæg

  Overanlæg:

  Vandets hårdhedsgrad: 6.42º dH


  Senest målt den: 17-08-2021


  Værdi: Hårdhed:
  0-4° dH Meget blød
  4-8° dH Blød
  8-12° dH Middelhårdt
  12-18° dH Temmelig hårdt
  18-24° dH Hårdt
  24-30° dH Meget hårdt
  >30° dH Særdeles hårdt

  Tilladelser:

  Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

  146612 85 312.500 2018-11-08 2048-12-31

  42505 700.000 1999-01-01 1999-12-31

  42504 312.500 1999-10-01 2010-03-31 Ingen begrænsning Vandværk Vandværk

  Boringer:

  DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

  12. 240 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  12. 239 Vandværksboring

  12. 238 Vandværksboring

  12. 166 Vandværksboring

  12. 67 Vandværksboring

  12. 66 Vandværksboring

  12. 65 Vandværksboring

  12. 64 Vandværksboring

  12. 51 Vandværksboring

  12. 50 Vandværksboring

  12. 49 Vandværksboring

  12. 47 Vandværksboring

  12. 46 Vandværksboring

  12. 45 Vandforsyningsboring/nødvandsforsyningsboring/sænkning

  12. 44 Vandværksboring

  12. 43

  12. 42 Pejleboring

  12. 40 Sløjfet/opgivet/opfyldt boring

  12. 39 Pejleboring

  12. 38 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

  12. 37 Pejleboring

  Copyright © 2022 All Rights Reserved.

  Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.