vand-kvalitet.dk

- Lautrup Vandværk

- DriveBy Løsning

Reducer jeres omkostninger og effektiviser aflæsning af vandmålere med Aqualog's DriveBy Løsning!

Er I trætte af de høje omkostninger og den tid, det tager at manuelt aflæse vandmålere? Kører jeres team rundt for at aflæse målere, og bruger I uvurderlig tid og ressourcer på denne gentagne opgave?

Lad Aqualog revolutionere måden, I aflæser vandforbrug på!

Med vores driveBy-løsning kan vi tilbyde jer aflæsninger hver 14. dag. Til en uovertruffen pris på KUN 20 kr. pr. måler pr. år. Forestil jer besparelserne og effektiviteten ved at skifte til en automatiseret løsning, der ikke alene sparer tid men også minimerer menneskelige fejl.

Hvorfor vælge Aqualog's Driveby Løsning?

  • Reducerede omkostninger: Spar penge med vores konkurrencedygtige prissætning.
  • Tidsbesparelse: Vi aflæser jeres målere hver 14. dag, hvilket frigør tid til at fokusere på andre vigtige opgaver.
Er I klar til at tage jeres forbrugeraflæsning til det næste niveau?
Kontakt os i dag for at lære mere om, hvordan Aqualog's driveby-løsning kan gøre en forskel for jer!

Vandkvalitet
Vandværker/ Forsyning
Pejling
PFAS
De Danske Vandråd
Lovgivning
Leverandør
>>> Artikler <<<
>>> Kurser <<<
Anlægsinformationer
Oppumpede vandmængder
Rentvandsprøver
Råvandsprøver
PFAS på vandværket
Stoffer i vandet

Kontaktoplysninger:

Anlægsinformationer:


Anlægsnavn:

Lautrup Vandværk


Aktivstatus: Aktiv

Anlægsid: 106230

Journalnummer: 8-77-11-151-05

Datum: EUREF89

Firma id nr: 5

Adresse: Klausdalsbrovej 629

Postnr & by: 2750 Ballerup

Kommune: Ballerup

Virksomhedstype:

UTM zone: 32

UTM koordinater: (713118.40, 6182444.00)

Vandtype: Grundvand

Indvindingsformål:

Overanlæg:

Vandets hårdhedsgrad: 19º dH


Senest målt den: 13-11-2023


Værdi: Hårdhed:
0-4° dH Meget blød
4-8° dH Blød
8-12° dH Middelhårdt
12-18° dH Temmelig hårdt
18-24° dH Hårdt
24-30° dH Meget hårdt
>30° dH Særdeles hårdt

Tilladelser:

Tilladelsesid: Mængde /time: Mængde /år: Startdato: Slutdato: Specielle vilkår: Bemærkninger:

135751 600.000 2016-01-30 2046-01-30

85561 600.000 2000-02-23 2016-10-30 Tilladelsesudløbsdatoen er ændret fra 01-03-2010 til 1-1-2015 i forhold til en forventning om hvornår vandplanerne forventes vedtaget. Der er givet en generel forlængelse på 1 år efter vandplanerne af godkendt.

85560 300.000 1994-06-15 1999-12-31

Boringer:

DGU-NR: Startdato: Slutdato: Anvendelse:

200. 4690 Vandværksboring

200. 4689 Vandværksboring

200. 4565 Moniteringsboring/overvågning/kontrol/GRUMO

200. 4186 Vandværksboring

Copyright © 2024 All Rights Reserved.

Der er desværre en del forsinkelse på alle målinger der bliver offentligjorte, da kommunerne først skal godkende disse.